Historia szkoły

Dodano dnia: 25.09.2012

Szkoła Podstawowa w Błennie powstała w latach 30-tych ubiegłego stulecia z inicjatywy mieszkańców.

I etap budowy rozpoczęto w 1935 roku, a ukończono w 1937 roku.
Kierowniczką nowej, wyświęconej placówki została Maria Włoczewska.
Zajęcia rozpoczęto w roku szkolnym 1937\38.

Trwały one zaledwie rok. W czasie wojny budynek szkoły przejęli Niemcy. Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy Błennej i okolicznych wsi w części budynku zakwaterowano polskich robotników przymusowych wykorzystywanych przy budowie rowów przeciwpancernych. Częśc budynku zamieszkiwała nauczycielka(Niemka) ucząca dzieci niemieckie w ich ojczystym języku. Zinstytucjonalizowane nauczanie dzieci wsi Błenna i okolic rozpoczęło się po I wojnie światowej. Szkoła mieściła się w wynajętych u gospodarzy izbach. Byli to państwo Baraniakowie z Wiszczelic zajmujący majątek po Złotnickich. W ich domu mieściła się Publiczna (5cio klasowa) Szkoła Powszechna. Kierownikiem tej placówki był Adam Łukaszewski oraz Maria Skrzycka. Sale lekcyjne znajdowały się także u państwa Kozłowskich, Kozów, Węgielewskich, Krynickich oraz w nieistniejącym już dworku w Dębiankach. Szkola w nowym budynku rozpoczęła ponownie swoją działalnośc po zakończeniu II wojny światowej. W roku 1945/46 kierownictwo w tej placówce objął Brzeziński Cezary. Nauczanie rozpoczęły cztery klasy. Były to liczne klasy, gdyż uczniów w tym roku szkolnym było 369. Najliczniejszą klasą w historii tej szkoły była w roku 1946/47 klasa I licząca 86 uczniów oraz klasa III podzielona na trzy klasy równoległe licząca 146 uczniów. Powojennymi kierownikami i dyrektorami byli: Cezary Brzeziński, Karolina Skorupa, Antoni Sypniewski, Halina Andrzejewska, Zofia Górczewska (Barczak), Eugeniusz Michałowski, Jadwiga Szymańska(Królak), Aleksander Chrut, Henryk Krzyżanowicz, Andrzej Walczak. Obecnie dyrektorką szkoły jest mgr Małgorzata Baraniak. Najdłużej pracującymi nauczycielami w SP Błenna po drugiej wojnie światowej byli: Nowakowska Adamina- 41 lat, Lewandowska Halina-39 lat, Nitecka Daniela-35 lat. Po wojnie placówka ta nosiła nazwę Szkoła Powszechna, Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego, Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół w Błennie(od 28.09.2006r.). Nazwa ta funkcjonuje do chwili obecnej. Liczba uczniów w klasach była zróżnicowana. Od klas bardzo licznych do klas liczących niewiele osób. W latach 50-60 uczniów tej szkoły obowiązywał odpowiedni strój uczniowski(granatowy fartuszek z białym kołnierzykiem). Podobny strój obowiązywał nauczycieli. Po II wojnie światowej w ramach pracy wychowawczej wprowadzone były dzienniczki klasowe zawierające spostrzeżenia o zachowaniu uczniów. Każdy nauczyciel- wychowawca miał obowiązek opracowania planu pracy wychowawczej. Do roku 1968 nauka podzielona była na 4 okresy, następne 2 lata obowiązywały 3 okresy w nauczaniu, od 1971/72 roku szkolnego obowiązują 2 okresy. W roku 1966/67 wprowadzono 8 klasową szkołę podstawową, w 1972/73 zaczęło funkcjonowac ognisko przedszkolne, a 1974/75 zaczęto dowozic do tutejszej szkoły uczniów klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej w Szczkowie. Przed wojną i po jej zakończeniu w szkole odbywała się nauka religii. W latach 50- tych obowiązywało rodziców wyrażenie zgody na naukę religii. W latach następnych nauczanie religii odbywało się w salkach katechetycznych. Ponowne nauczanie religii w szkole wprowadzono w 1990r. Od 1999 roku obowiązuje 6-ścio klasowa szkoła podstawowa. W 1986 rozpoczęto rozbudowę szkoły, którą zakończono w marcu 1989r. W 1947 zaczęła swoją działalnośc biblioteka szkolna pod opieką Stanisława Kamińskiego i działa nieprzerwanie do chwili obecnej pod opieką pani Mileny Jaszczak. W roku 1992 przeniesiono do budynku szkoły księgozbiór Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Połączono księgozbiory. Przez cały czas działa Komitet Rodzicielski obecnie Rada Rodziców. Szkołę Podstawową w Błennie siedmio-, ośmio- i sześcioklasową od 1945 roku ukończyło 1229 absolwentów. Szkoła posiada także swój hymn szkolny śpiewany przy różnego rodzaju uroczystościach. Nauczyciele bardzo często wyjeżdżali na różnego rodzaju zebrania ogniskowe do różnych miejscowości. W latach 60-70 działała przy tutejszej szkole- Szkoła Przysposobienia Rolniczego oraz Podstawowe Studium Zawodowe. W 1955/56 działała Szkoła Podstawowa Wieczorowa kl. VII. W latach 1975-80 tworzono grupy wiekowe: I-III, IV-V, VI-VIII. Również w latach 70 –tych młodzież szkolna brała udział w wykopkach ziemniaków w PGR Chotel oraz zrywali chmiel w PGR Chotel i Zagrodnica. W tych samych latach organizowano pochody pierwszomajowe w Błennie, ale również młodzież wraz z wychowawcami wyjeżdżała na pochód pierwszomajowy do Izbicy Kujawskiej. Lata 70-90 były okresem bardzo prężnej działalności szkoły. Funkcjonowały liczne koła zainteresowań i organizacje. Drużyna harcerska działająca w szkole od 1.III.1950 była umundurowana, działała także organizacja skupiająca klasy młodsze- Zuchy, posiadające różne znaki rozpoznawcze. Najstarszą organizacją działającą w szkole od 1947 roku było PCK. Spółdzielnia Uczniowska działała już od 1952 r. podobnie jak Samorząd Szkolny. W latach 50tych prowadzone były zajęcia pozalekcyjne. W latach 50-70 szkoła prowadziła zbiórkę makulatury i surowców wtórnych. Od momentu utworzenia oddziału przedszkolnego każdy z rodziców miał obowiązek złożenia oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojego dziecka do i ze szkoły. Przez cały czas funkcjonowania placówki nauczyciele robili wszystko by przeciwdziałac drugoroczności i zadbac o odpowiedni poziom wiadomości i umiejętności uczniów. Jedną z form działalności było powiadamianie rodziców o grożących stopniach niedostatecznych. Tradycją tej szkoły stało się organizowanie takich uroczystości jak: Dzień Nauczyciela, Choinka Noworoczna, topienie Marzanny, uroczyste pożegnanie klas VIII, Dzień Matki. Prowadzone były liczne wycieczki: przedmiotowe, terenowe, rekreacyjne. Przez cały czas funkcjonowania szkoły obowiązywały usprawiedliwienia od rodziców lub lekarzy za opuszczone przez dziecko dni nauki.

Dziś Zespół Szkół w Błennie jest placówką posiadającą oddział przedszkolny, klasy I-III, IV-VI i I-III gimnazjum.

Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową z internetem, salę gimnastyczną, boisko do gry w piłkę nożną oraz utwardzone boisko do piłki koszykowej. W naszej placówce funkcjonuje biblioteka szkolna oraz filia biblioteki publicznej a od roku szkolnego 2011\2012 również świetlica szkolna.

Organem prowadzącym szkołę jest Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Izbicy Kujawskiej.

Organami szkoły są;
- Dyrektor Szkoły,
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wykonanie: flankerds.com